Noter

Hvad er erkendelsesteori?

 • Erkendelsesteori er en gren af den teoretiske filosofi.
 • Erkendelsesteori har fokus på at undersøge, i hvilket omfang mennesket kan få adgang til erkendelse og viden om verden.
 • Historisk har erkendelsesteorien været præget af konflikten mellem rationalisme og empirisme.
  • Rationalisterne mener, at fornuften er den primære vej til erkendelse.
  • Empiristerne mener, at sanserne er den primære vej til erkendelse.
 • Konflikten mellem rationalisme og empirisme blev delvist afsluttet, da Immanuel Kant præsenterede en erkendelsesteori, som kombinerede elementer fra begge retninger.
 • Moderne erkendelsesteori beskæftiger sig blandt andet med, hvordan man kan definere viden.
 • Erkendelsesteorien er beslægtet med videnskabsteorien, men erkendelsesteorien stiller typisk mere grundlæggende spørgsmål til menneskets mulighed for at erkende sin omverden, mens videnskabsteorien er mere fokuseret på at evaluere konkrete måder at undersøge verden på.

Platon

 • Platon (~427-348 f.v.t) er en oldgræsk filosof, som blandt andet er kendt for sine bidrag til erkendelsesteorien.
 • Platons erkendelsesteori bygger på hans verdensopfattelse, som inddeler virkeligheden i fænomenernes verden og idéernes verden.
  • Fænomernes verden er den verden, som vi kan opfatte med sanserne. I virkeligheden er alt, hvad vi opfatter dog kun skygger af de perfekte former, som findes i idéernes verden.
  • Idéernes verden rummer de perfekte og fuldkomne versioner af alt det, som vi kun ser svage afbildninger i af i fænomernens verden. Idéerne hjælper os med at kategorisere de ting, som vi ser i fænomernes verden - fx kan vi genkende forskellige hunde som samme dyreart, fordi de alle er relateret til ‘hundens idé’.
 • I følge Platon kommer menneskets udødelige sjæl
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind