Immanuel Kant

Introduktion

Den tyske filosof Immanuel Kant er en af de mest indflydelsesrige filosoffer i verdenshistorien. Kant er især kendt for sit arbejde inden for erkendelsesteorien (hvor han formulerer en slags syntese mellem empirisme og rationalisme) og indenfor etikken (hvor han er den mest kendte repræsentant for pligtetikken). Du kan læse mere Kants etik i vores kompendie om etik

Kants hovedværk indenfor erkendelsesteorien er Kritik af den rene fornuft (1781). Dette værk er i høj grad en modreaktion på David Humes skepticisme, hvor Kant forsøger at nå frem til, at der alligevel findes nogle sandheder om verden, som vi mennesker kan erkende med sikkerhed. Når Kant bruger begrebet 'kritik' i titlen, så bruger han det i betydningen 'grundig undersøgelse'. Så titlen skal altså ikke læses som om, at Kant er kritisk overfor fornuften, men blot som om, at han vil give en grundig undersøgelse af, hvad fornuft er.

Fire grundbegreber

Kants erkendelsesteori er kompleks, og for at forstå den er man i første omgang nødt til at forstå nogle af de grundbegreber, som man kan møde i Kants filosofi.

Det første vigtige begrebspar er a priori og a posteriori. 

A priori betyder ‘fra det tidligere’ (=før erfaringen)’. Hvis man kan erkende noget a priori, så kan det erkendes, uden at man på no...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind