Francis Bacon

Introduktion

Den britiske filosof, advokat og politiker Sir Francis Bacon (1561-1626) skrev filosofiske skrifter om en række forskellige emner, men han er i eftertiden især blevet kendt for sine bidrag til erkendelsesteorien og videnskabsteorien. Bacon var med til at grundlægge den moderne empirisme, som er den retning af erkendelsesteorien, der ser sanserne som vores primære vej til erkendelse.

Bacons tanker har derudover været med til at lægge grunden for den moderne naturvidenskab, og han var en af de første til at præsentere tanken om den videnskabelige metode.   

Bacons empirisme

Bacon fremlægger især sine tanker om erkendelsesteori i hovedværket Novum Organum (‘Det nye redskab’, 1620). Værket er et opgør med tidligere tiders filosofiske tanker - herunder også de metoder, der blev anvendt af oldgræske filosoffer som Platon og Aristoteles. Et af Bacons store kritikpunkter i forhold til den tidlige filosofi er, at den mangler k...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind