Rationalisme

Introduktion

Rationalismen er en af de to store skoler inden for erkendelsesteorien. Det grundlæggende træk ved rationalismen er, at den ser fornuften som den primære vej til erkendelse. Nøglen til at forstå verden er altså at bruge sin fornuft til at nå frem til sandheden. 

Rationalister er derimod mere skeptiske ift. sansernes rolle i erkendelsen. Dels fordi der kan være mange situationer, hvor sanserne kan vildlede os, og dels fordi vi helt grundlæggende ikke har nogen garantier for, at sanserne rent faktisk afspejler vores omverden, som den virkelig er. 

Rationalismen bliver typisk sat i kontrast til empirismen.

Rationalismens primære metode er deduktion

I følge rationalismen er fornuften altså den primære vej til at opnå erkendelse. Mere specifikt kan man sige, at rationalister typisk sværger til den metodiske tilgang, som kaldes deduktion.

Deduktion betyder, at man tager udgangspunkt i nogle påstande, som betragtes som sande, og med logikkens hjælp så bruge...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind