Homeriske stiltræk

De homeriske stiltræk er de genremæssige og litterære kendetegn, som vi finder i Homers to eposser, Iliaden og Odysseen. Trækkene er de samme som de generelle genretræk og stiltræk for epos. 

Årsagen er, at Homers eposser blev det altdominerende forbillede for eposgenren i antikken. Derfor er de homeriske stiltræk lig med eposgenrens stiltræk.