Homer

Homer er den digter og rapsode, som ifølge traditionen er forfatter til de to eposser Iliaden og Odysseen, der blev til omkring år 700 f.Kr.  I Oldtidskundskab læser man altid uddrag fra mindst én af disse tekster, som er de to største værker inden for græsk epos.

Man ved ikke med sikkerhed, om der har eksisteret en digter ved navn Homer og heller ikke, om han bør regnes for forfatter til eposserne. Derfor findes der ikke nogen egentlig viden om personen Homer. Så i stedet for at spekulere over, hvem han var, har man i forskningen fokus på spørgsmålet om, hvordan de homeriske eposser egentlig er blevet til. Dette kaldes det homeriske spørgsmål.

Det er dog vigtigt at slå fast, at man i praksis altid bruger navnet Homer, når man taler om Iliaden og Odysseen. Grunder er, at han traditionelt regnes for forfatteren

På de følgende sider finder du viden om Homer, hans værker og deres kendetegn:

  • På siden om Homers værker forklarer vi nærmere om eposserne Iliaden og Odysseen, og vi linker til vores analysehjælp.
  • På den følgende side dækker vi det homeriske spørgsmål. Det er spørgsmålet om, hvem der egentlig har digtet de homeriske eposser.
  • Du får også en side om de homeriske stiltræk. Det vil sige de genretræk og litterære virkemidler, der kendetegner Homers eposser.
  • Endelig forklarer vi om homeriske lignelser, som er et særligt kendetegn ved Homers eposser.

Uddrag

Her kan du se et uddrag fra siderne om Homer:

Unitarer og analytikere

Spørgsmålet om Homers eksistens, og hvem der står bag tilblivelsen af Iliaden og Odysseen, har overordnet ført til to forskellige synspunkter. Tilhængere af det ene synspunkt kaldes unitarer, mens tilhængere af det andet synspunkt kaldes analytikere

Ifølge unitarerne findes der én bestemt forfatter til Iliaden og Odysseen, nemlig Homer, som de opfatter som en historisk person. De mener, at eposserne er så tematisk og litterært gennemarbejdede og sammenhængende, at de må være skrevet af én forfatter. De kaldes unitarer, fordi de betoner forfatterskabets énhed, dvs. at der kun er én forfatter (unitas = enhed).

Ifølge analytikerne findes der ikke én forfatter til Iliaden og Odysseen, men mange. Eposserne er blevet til over lang tid og er et produkt af mange rapsoders og forfatteres digtning. De lægger vægt på, at eposset oprindeligt var en mundtlig genre, som ikke var skrevet ned. 

Derfor er Iliaden og Odysseen blevet til gennem en lang proces, hvor rapsoder har digtet videre på hinandens historier. Nogen er så på et tidspunkt begyndt at skrive disse historier ned og samle dem til lange, sammenhængende eposser.

Analytikerne kan godt bruge betegnelsen ’Homer’, men det skal så ikke forstås som én person, men som en betegnelse for den gruppe af rapsoder, der digtede eposserne.

En tredje gruppe i forskningen tager en mellemposition mellem unitarerne og analytikerne. De mener

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind