EOP-bogen

Her kan du få hjælp til dit erhvervsområdeprojekt på eux. Projektet kaldes også for EOP og er et stort tværfagligt projekt i slutningen af din uddannelse. Vi ser på hele projektforløbet, så du kan få hjælp til emnevalg, problemformulering, litteratursøgning, opbygningen af opgaven og den mundtlige eksamen, hvor du skal forsvare dit EOP og reflektere over dit arbejde. 

Det kan virke overvældende at skulle i gang med et stort projekt som EOP. Derfor har vi taget udgangspunkt i de udfordringer, du kan møde i projektperioden. 

EOP-bogen er direkte målrettet kravene til projektet på eux merkantil og eux teknisk. Ved at følge EOP-bogen får du altså mulighed for at sikre, at din opgave lever op til alle krav. Du kan også bruge bogen til at slå op i, hvis der er særlige dele af projektet, du har behov for hjælp til. 

Bogen er skrevet af Studienets redaktion. Vi har mange års erfaring som undervisere og som vejledere for store skriftlige opgaver. Vi har skrevet EOP-bogen til dig, så du er klar til at tage kampen op mod udfordringerne. 

Bemærk: For mange skoler er EOP helt nyt og har endnu ikke fundet sin endelige form. Vi har lavet anbefalingerne i EOP-bogen ud fra undervisningsministeriets vejledninger og i dialog med undervisere ude på skolerne. Har du forslag eller kommentarer  - så skriv til os i feltet herunder.

Uddrag

Her kan du se et uddrag fra EOP-bogen:

Emnevalg

Som udgangspunkt kan du få lov at skrive om næsten alle typer af emner i EOP. Derfor kan du også vælge et emne, som du har interesse for. Det er vigtigt, hvis du skal holde motivationen i længere tid. 

Fordi begge retninger knytter EOP tæt sammen med den faglige del af din uddannelse, vil det oftest være bedst, hvis dit emne tager afsæt i en virkelig virksomhed. Så du kan til eksempel skrive om problemstillinger fra lokale virksomheder eller fra brancher. 

På merkantil kan du også skrive om opstart af egen virksomhed. Det centrale er, at du kan arbejde med emnet fra både en gymnasial og en faglig vinkel. Dit emne kan også være et, som du har haft om i erhvervsområdet EO. Kravet er så blot, at du tilfører emnet noget nyt, som du ikke tidligere har arbejdet.

Det er  vigtigt, at dit emne kan undersøges i begge fag på et analyserende niveau, hvor du viser fagenes metoder. Det er ikke nok, at det ene fag bare er redegørende. Skriver du til eksempel i et sprogfag, skal du inddrage kilder på sproget, og der skal være en analyse af kilderne.  

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

EOP-bogen

[3]
Bedømmelser
  • 24-05-2023
    Givet af EUX-elev på 2. hovedforløb
  • 30-03-2023
    Givet af EUX-elev på 2. hovedforløb
  • 06-12-2021
    Givet af EUX-elev på 2. hovedforløb