Bestem KM og Vmax

I denne opgavetype har du et datasæt, der viser sammenhængen mellem reaktionshastigheden og substratkoncentrationen for en enzymkatalyseret reaktion. Du skal ud fra disse data bestemme KM og Vmax.

Sådan løser du opgaven

Opgaven indeholder et datasæt, som du skal åbne i Excel eller et tilsvarende program til regneark. Datasættet har en kolonne over forskellige substratkoncentrationer, [S], og tilhørende initialhastigheder (begyndelseshastigheder, dvs. v0) for enzymets omdannelse af substrat til produkt. I opgaven står der måske v i stedet for v0, men det betyder det samme.

Fremgangsmåden for at løse opgaven er nu:

  1. Tjek først, at værdierne for [S] og v0 er opgivet med sammenlignelige enheder. Det kan være hhv. mM og mM/s eller μM og μM/s. Hvis f.eks. værdierne
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind