Begreber

Aktiveringsenergi

Aktiveringsenergien er den mængde energi, der skal tilføres en reaktion, for at den kan forløbe. Enzymer sænker reaktioners aktiveringsenergi, så reaktionerne skal tilføres mindre energi for at forløbe.

Begyndelseshastighed

Se initialhastighed.

Cofaktor

Enzymer og nogle andre proteiner skal bruge cofaktorer for at fungere korrekt. En cofaktor er enten en del af selve proteinstrukturen, som ikke består af protein, eller også findes cofaktoren i proteinets omgivelser. Man skelner mellem tre typer af cofaktorer:

Coenzym

Et coenzym er et organisk hjælpemolekyle, som ikke er bundet til et enzym, men som medvirker til at katalysere enzymets reaktion. Coenzymer hjælper ofte med at optage/afgive elektroner og H+-ioner ved redoxreaktioner. Her er de vigtigste coenzymer at kende (oxideret version til venstre og reduceret version til højre):

NAD+ ⇔ NADH + H+/NADH2

NADP+ ⇔ NADPH

FAD ⇔ FADH...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind