Enzymers funktion

Biologi C, B og A + Biotek A.

Enzymer katalyserer reaktioner

Enzymer er en bestemt type organiske molekyler, der primært består af protein. Enzymer får kemiske reaktioner i organismer til at forløbe meget hurtigere, end reaktionerne ellers ville. Enzymer indgår ikke selv i de kemiske reaktioner, men fungerer ved at øge reaktionshastigheden. Man siger, at et enzym katalyserer en reaktion. Enzymer kaldes derfor også for katalysatorer.

Eksempler på enzymer er amylase, som medvirker til at nedbryde stivelse, eller DNA-polymerase, som medvirker til at opbygge DNA. Enzymers navn ender som regel på -ase.

Enzymer omdanner substrat til produkt

Enzymets substrat er det stof, som enzymet omdanner ved reaktionen. Enzymet omdanner substratet til produkt.

Enzymer kan enten nedbryde substrat til mindre dele eller forbinde flere substratmolekyler til ét molekyle. Enzymet binder til substratet og påvirker bindinger i substratet. Påvirkningen betyder, at substratet lettere omdannes til produkt, end hvis substratet ikke var bundet til enzymet. 

Enzymet binder substratet i et område, der kaldes enzymets aktive center (eller det aktive site). Det aktive center har en polaritet, ladning...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind