Enzymaktivitet

Biologi B og A + Biotek A.

Enzymaktiviteten er hastigheden, hvormed enzym omdanner substrat til produkt. Forskellige faktorer i enzymernes omgivelser kan påvirke enzymaktiviteten. Enzymers aktivitet afhænger derfor meget af den sammenhæng, enzymerne optræder i.

Enzymkoncentration

Enzymkoncentrationen har naturligvis stor betydning for enzymaktiviteten. Jo flere enzymmolekyler, der er til stede, jo hurtigere kan enzymerne omdanne substrat til produkt.

Substratkoncentration

Substratkoncentrationen er ligesom enzymkoncentrationen af stor betydning for, hvor hurtigt enzymer kan katalysere en reaktion. Hvis der ikke er ret mange substratmolekyler til stede i enzymernes omgivelser, vil der på et hvilket som helst tidspunkt være mange enzymmolekyler, som ikke har et substratmolekyle bundet til deres aktive center. Produktdannelsen foregår derfor langsommere, end hvis der var mange substratmolekyler til stede.

Temperatur

Forskellige fysiske forhold kan også påvirke enzymers aktivitet. Temperaturen har f.eks. stor betydning for, hvor hurtigt et enzym katalyserer en reaktion. Enzym- og substratmolekylerne bevæger sig langsomt i opløsningen ved en lav temperatur og støder ikke så tit ind i hinanden. Reaktionen forløber derfor langsomt. Mange enzymer denaturerer dog ved en for høj temperatur. Denaturering er ødelæggelse af de bindinger, som bestemmer et enzyms sekundær-, tertiær- og kvarternærstrukturer. Det kan f.eks. være hydrogenbindinger mellem forskellige aminosyrer eller svovlbroer imellem cystein-en...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind