Enzymaktivitet

Biologi B og A + Biotek A.

Enzymaktiviteten er hastigheden, hvormed enzym omdanner substrat til produkt. Enzymaktiviteten bestemmer altså reaktionshastigheden for omdannelse af substrat til produkt. Jo højere enzymaktivitet, jo højere reaktionshastighed.

Forskellige faktorer i enzymernes omgivelser kan påvirke enzymaktiviteten. Enzymers aktivitet afhænger derfor meget af den sammenhæng, enzymerne optræder i.

Enzymkoncentration

Enzymkoncentrationen har naturligvis stor betydning for enzymaktiviteten. Jo flere enzymmolekyler, der er til stede, jo hurtigere kan enzymerne omdanne substrat til produkt.

Grafen viser et eksempel på, hvordan øget enzymkoncentration kan føre til en øget enzymaktivitet/reaktionshastighed:

Substratkoncentration

Substratkoncentrationen er ligesom enzymkoncentrationen af stor betydning for, hvor hurtigt enzymer kan katalysere en reaktion. Hvis der ikke er ret mange substratmolekyler til stede i enzymernes omgivelser, vil der på et hvilket som helst tidspunkt være mange enzymmolekyler, som ikke har et substratmolekyle bundet til deres aktive center. Produktdannelsen foregår derfor langsommere, end hvis der var mange substratmolekyler til stede. Substratkoncentrationen kan dog også blive så høj, at en øget substratkoncentration ikke længere øger enzymaktiviteten. Enzymet er så mættet med substrat.

Grafen herunder viser et eksempel på, at øget substratkoncentration giver øget enzymaktivitet/reaktionshastighed – men kun indtil enzymerne er mættet med substrat.

Temperatur

Forskelli...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind