Eksempelbesvarelser

Vejledning til besvarelse

I denne delprøve skal du skrive en tekst på ca. 250 ord, hvor du skriver en artikel til et spansk skoleblad, hvor du fortæller om det at bevæge sig mellem to lande og kulturer og diskuterer både positive og negative aspekter af det. I din besvarelse skal du inddrage tekst A fra delprøve 1 samt mindst en af teksterne B, C eller D. Derudover skal du bruge mindst 5 af de nedenstående verber i din tekst. 

criticar – pensar – discriminar – tener – seguir – discutir – volver – acabar – creer – integrarse

I din tekst skal du bøje verberne, som her i listen står i infinitiv. Du skal i din artikel have bøjede former af verberne, således at følgende tider er at finde i teksten: præsens (nutid), perfektum (førnutid) og futurum (nær fremtid/fremtid).

Husk, at hvis du vælger at bruge nær fremtid, så dannes det på spansk med perifrasen ir + a + infinitiv, ligesom vi har gjort i den den første eksempelbesvarelse (van a discriminar). Her skal du bøje verbet ’ir’, og ikke verbet fra listen. I den anden eksempelbesvarelse har vi bøjet verbet fra listen i futurum (acabará). 

Vi har i vores eksempler fremhævet de verber fra listen, som vi har valgt at bruge, med fed skrift. Når vi har bøjet nogle af de ovenstående verber i de tre efterspurgte tider, har vi skrevet det i en parentes. 

Her giver vi dig eksempler på to forskellige besvarelser af delprøve 2. Besvarelse 1 inddr...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind