Perspektivering

Digtet lever op til det moderne gennembruds idealer for litteraturen

”Engelske Socialister” er et digt efter litteraten Georg Brandes’ hoved. Holger Drachmanns ungdomsdigt gør nemlig netop det, som Brandes opfordrede tidens forfattere til at gøre i sin berømte forelæsningsrække Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur: Det retter blikket ud mod samfundet og sætter problemer under debat.

Brandes’ forelæsningsrække begyndte i 1871. Forelæsningerne gjorde op med romantikken, som på det tidspunkt fortsat var den dominerende litterære retning i Danmark. Brandes sagde i sin indledningsforelæsning de berømte ord:

”Det, at en Litteratur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat.”

Romantikkens litteratur var ikke præget af noget stort samfundsengagement, i hvert fald ikke i nogen direkte og åbenlys forstand. Den satte ikke samfundets problemer under debat. I romantikken interesserede litteraturen sig mere for sjælelige og metafysis...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind