Rim og rytme

Digtet veksler fast mellem balladerim og parrim

”Engelske Socialister” indeholder en del enderim. Rimene falder i et fast rimmønster, der veksler mellem balladerim og parrim.

Vi kan som eksempel fremhæve rimmønsteret i digtets sidste strofe. Rimene er fremhævet med hhv. fed og understreget skrift:

Der ruger en Sky over Kæmpebyen,
Og Floden hvisler og Vinden piber,
Selsomme Stemmer stige mod Skyen
Og mumle deroppe som truende Klager.
Lyset fra »Vestens« stolte Boutikker,
Ilden fra »Østens« sorte Fabrikker
Kaste et Brandskjær op imod Skyen. —
Er det Kommunens Dekret over Byen?

De første fire vers i hver strofe er bygget op omkring et såkaldt balladerim. Første og tredjevers rimer, mens andet og fjerde vers ikke har egentlige enderim. I flere tilfælde er der dog en form for assonans eller halvrim. Fx i den sidste strofe, hvor ”piber” og ”klager” har samme vokallyd i sidste stavelse. De sidste fire vers er bygget op omkring to sæt parrim: Vers fem og seks rimer, og det samme gør vers syv og otte.

Vi kan derfor notere digtet rimmønster på følgende måde, hvis vi tildeler vers, der rimer på hinanden, samme bogstav:

axaxbbcc

Vers 2 og 4 er tildelt et x, fordi de kun indeholder halvrim og i nogle strofer slet ikke rimer.

Bemærk også, at vi har brugt små bogstaver til at notere rimmønsteret. De små bogstaver viser, at der er ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind