Genre og komposition

Digtet er episk-lyrisk

”Engelske Socialister” har en sammenhængende, fremadskridende handling. Digtet fortæller nemlig en historie om, hvordan en gruppe engelske havnearbejdere opildnes til arbejderkamp. Vi kan derfor sige, at digtet har episke træk. Episk betyder nemlig fortællende.

Digtet indeholder dog også passager, hvor det ikke er den fremadskridende handling, der er i fokus. I den første strofe dvæler digtet eksempelvis ved et intenst og stemningsfuldt øjebliksbillede af solnedgangen over London:

Henover Byens Tage glide
De sidste Smil, de hendøende Rester
Af Dagen og Solen. I Strømninger stride
Vælte sig Flodens muddrede Vande,
Og som indbuden Gjæst til det smudsige Leje,
Fra Havets, fra Nordsøens vaade Veie,
Sænker sig Taagen over Byen, over Strømmen,
Saa kommer Natten, Døden eller Drømmen!

Digtet indeholder med andre ord også lyriske passager. I de lyriske passager er det stemninger og sansninger, der er i fokus, snarere end det er historiens handling.

Digtet indeholder altså både episke og lyriske træk. Vi kan derfor sige, at digtet tilhører den episk-lyriske genre.

Den ydre komposition er kendetegnet af en fast form

”Engelske Socialister” består af elleve strofer, der hver indeholder otte vers. Hver strofe er ensartet opbygget i forhold til rimmønster og rytme. Vi kan derfor sige, at digtets form er fast.

Digtets rimmønster er opbygget af en fast vekslen mellem balladerim og parrim. De første fire vers i hver strofe indeholder balladerim, det vil sige at to af verslinjerne rimer, mens de to andre ikke gør. Her er det første og tredje vers, der rimer, mens andet og fjerde vers som hovedregel ikke rimer.

Dernæst følger et parrim på femte og sjette vers, inden stroferne slutter med endnu et parrim på syvende og ottende vers.

Vi kan som eksempel op rimmønsteret fremhæve anden strofe. Rimene er markeret med hhv. fed og understreget skrift:

I Læ for Vinden, i Ly for Taagen,
Omkring et Kulbaals ulmende Gløder —
Rapsede Varer derhenne fra Krogen,
Hvor Kjøbmanden losser de drægtige Skuder, —
Sidder et Selskab. Sod paa Skjorten,
Knudrede Arme, en tretten, fjorten
Stykker af dem, der lossede Skuden;
Angelsachsernes Blod ruller under Huden

Digtet veksler altså mellem balladerim og parrim, men opbygningen er den samme i hver strofe. Opbygningen er også nogenlunde regelmæssig, hvis vi ser på digtets rytme. Her er versfødderne en kombination af s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind