Fortælleteknik

Digtet er fortalt af en skjult tredjepersonsfortæller

”Engelske Socialister” er fortalt af en skjult tredjepersonsfortæller. Store dele af digtet gengiver godt nok en af arbejdernes tale, hvor der bruges førsteperson i form af ”vi”, men de strofer er alle omgivet af citationstegn. Taleren bliver derfor aldrig digtets lyriske jeg. Den skjulte fortæller vælger blot at citere ham.

Vi kan se forholdet mellem fortælleren og taleren, hvis vi ser på strofe 4:

Han knytter Næven, den fidtede Hue
River han bort fra den brede Pande
Og kaster den ind i Kullenes Lue
Og spytter i Flammen, saa Gløderne ose:
»Kammerater«, raaber han, »der gik Standen,
Den sodede Hue, Kulskibsmanden,
Nu har vi Hjernen og Armen tilbage,
Dem gjemme vi til de kommende Dage.

Taleren bliver omtalt som ”Han”, altså i tredjeperson. Talerens ord er omgivet af citationstegn, da han begynder sin opsang til de andre arbejdere. Citationstegnene viser, at det er den skjulte tredjepersonsfortæller, der citerer taleren. Taleren har ikke overtaget fortællerstemmen. Han er med andre ord ikke noget lyrisk jeg i digtet.

Digtet slutter da også med to strofer uden citationstegn. I den næstsidste strofe bliver taleren igen omtalt i tredjeperson, f.eks.: ”Han tier”.

Sidste strofe er en lyrisk betragtning. Her beskrives situationen ovenfra på en måde, som taleren næppe havde formået, hvis han havd...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind