Billedsprog

Digtet indeholder en række metaforer

”Engelske Socialister” indeholder en række metaforer. Vi kan bl.a. fremhæve et par metaforer, der er sigende for digtets syn på rigdom og fattigdom.

I anden strofe bliver handelsskibene beskrevet som ”drægtige Skuder”. ’Drægtig’ betyder gravid, men bliver her brugt metaforisk for at udtrykke, at skibet er meget rummeligt og derfor kan bære mange vare.

Metaforen får skibene til at fremstå ødsle og svulmende på en nærmest vulgær måde. Dermed fremhæves modsætningen mellem de fattige arbejdere og den velstand, deres arbejde er med til at skabe.

Digtet indeholder endnu en metafor, som berører emnet velstand og fattigdom. Her bliver metaforen for velstand fundet i Biblens historie om guldkalven, som israelitterne skabte og tilbad, mens de ventede på, at Moses skulle vende tilbage fra Sinaibjerget med de ti bud.

Guldkalven er siden blevet et hyppigt brugt billede på overflod og rigdom, og det er også tilfældet i den sjette strofe i ”Engelske Socialister”:

Hvi fordre I ikke med tusinde Stemmer
Af Guldkalven, som vore Bødler dyrke,
Et saftigt Stykke, en Mørbradsskive;

Guldkalven er en metafor for rigdom. Den mørbradsskive som arbejderne skal gøre krav på, er en retfærdig og værdig del af den rigdom, som guldkalven repræsenterer.

Virkning

De nævnte metaforer er med til at optegne en modsæt...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind