Analyse

”Engelske Socialister” er et digt fra Holger Drachmanns debutdigtsamling Digte fra 1872. Digtet fortæller om en gruppe engelske havnearbejdere, der bliver vækket til socialistisk arbejderkamp, da en af arbejderne tager ordet og holder en inspirerende brandtale for sine kollegaer.

Vi indleder analysen med en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at svare på, inden du læser vores analyse. I løbet af analysen kommer vi omkring alle de punkter, der normalt indgår i en digtanalyse. Men hvis du f.eks. skal holde oplæg eller skrive opgave om ”Engelske Socialister”, er det en god ide at fokusere på enkelte af punkterne og binde dem sammen ud fra en gennemgående vinkel på teksten.

Det første punkt i vores analyse handler om genretræk og komposition i ”Engelske Socialister”. Vi undersøger både den ydre og den indre komposition og gennemgår dermed også forløbet i digtet. Herefter forklarer vi betydningen af digtets brug af rim og rytme.

Dernæst ser vi nærmere på digtets billedsprog, som er præget af metaforer og besjælinger. Digtet er desuden præget af en gennemgående symbolik omkring ild og røg, som vi også analyserer. ”Engelske Socialister benytter sig desuden af andre sproglige virkemidler såsom opremsninger, gentagelser, direkte tale og retoriske spørgsmål. De er med til at gøre tekstens sproglige stil relativt høj.

Digtets fortælleteknik er kendetegnet af, at der er en skjult tredjepersonsfortæller og altså ikke et lyrisk jeg, som vi ellers ofte ser i digte. På den sidste analyseside analyserer vi beskrivelsen af digtets hovedperson og miljø. Vi fokuserer på den sympatiske miljøbeskrivelse og forklarer, hvordan miljøbeskrivelsen understøtter digtets budskab.

Se også vores vejledning til digtanalyse:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.