Kongruensfejl

Kongruensfejl er noget, som mange har svært ved at få styr på - her får du en enkel og overskuelig forklaring med eksempler på typiske kongruensfejl, og hvor det går galt. 

Verbalkongruens er overensstemmelse mellem grundleddet (subjektet) og udsagnsleddet (verballeddet) i sætningen. Det er vigtigt, at disse dele af sætningen stemmer overens - de skal passe sammen, som følgende eksempel viser: 

The king is powerful.

The king er tredje person ental, og derfor skal verbet to be også bøjes i tredje person ental: is.

Der gælder mange undtagelser vedrørende bøjningen af de engelske udsagnsord (verber), og kongruens er dét område, hvor danskere begår flest fejl. Derfor vil du også blive testet rigtig meget i din viden om kongruens. 

På de følgende sider kan du se de forskellige typer af fejl indenfor kategorien kongruens. Vi viser både fejlsætninger, korrekte sætninger og forklaringer.