Kongruensfejl

Kongruensfejl er noget, som mange har svært ved at få styr på - her får du en enkel og overskuelig forklaring med eksempler på typiske kongruensfejl, og hvor det går galt. 

Verbalkongruens er overensstemmelse mellem grundleddet (subjektet) og udsagnsleddet (verballeddet) i sætningen. Det er vigtigt, at disse dele af sætningen stemmer overens - de skal passe sammen, som følgende eksempel viser: 

The king is powerful.

The king er tredje person ental, og derfor skal verbet to be også bøjes i tredje person ental: is.

Kongruensfejl er en af de allermest typiske fejl for danskere, så det er særlig vigtigt at have styr på denne fejltype.

På de følgende sider kan du finde de mest normale fejltyper inden for kategorien kongruens. Vi viser en række typiske fejl, og du har derefter mulighed for at se rettelser og forklaringer på fejlene.