Manglende brug af ing-form efter bestemte verber

Når nedenstående verber følges af et andet verbum, skal det følgende verbum altid stå i den infinitte form præsens participium (lang tillægsform), som vi også kalder for ing-form.

admit, appreciate, avoid
be used to
consider, contemplate
deny, detest, dislike
endure, enjoy, escape
fancy, feel like, finish, forgive
give up
(can’t) help
imagine, involve
keep (on)
leave off, look forward to
mention, mind, miss
postpone, practise, put off
resent, resist, risk
(can’t) stand, suggest
understand

Det er en lang liste, men det kan være nyttigt at lære så mange som muligt udenad. I vores engelske grammatik kan du læse mere om reglerne for ing-formen. 

Hvis du kommer i tvivl om hvorvidt et verbum skal bøjes i ing-form, kan det være nyttigt at læse sætningen højt for dig selv. Ofte kan man nemlig høre, hvad der lyder mest rigtigt.

Fejlsætning 1

The Royal Mail cannot risk to lose more money.

Rettelse og forklaring
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Fejlsætning 2

Some Republicans enjoy to listen to Donald Trump.

Rettelse og forklaring
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind