Fejl i forbindelse med modalverber

Modalverberne (mådesudsagnsord) er en særlig gruppe af verber (fx should, could, can, must, may, will, would). De er altid en del af et sammensat verballed (sammensat udsagnsled) og er altid finitte (bøjet i nutid eller datid). Dvs. de er altid det eneste finitte verbum i verballedet, og andre efterfølgende verber i verballedet skal derfor være en af de infinitte verbalformer (ubøjede udsagnsord). Helt specifikt skal et verbum lige efter et modalverbum altid stå i infinitiv (navnemåde).

Fejlsætning 1

It was her father's last will that Piper should spreads his ashes beneath it.

Rettelse og forklaring
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Fejlsætning 2

Mrs Ugwu is not happy in the small town and would had preferred to stay in the capital Lagos where the family used to live.

Rettelse og forklaring
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Fejlsætning 3

The disease can also triggers internal bleeding and dangerously low blood pressure.

Rettelse og forklaring
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind