Fejl i forbindelse med modalverber

Modalverberne (mådesudsagnsord) er en særlig gruppe af verber (fx should, could, can, must, may, will, would). De er altid en del af et sammensat verballed (sammensat udsagnsled) og er altid finitte (bøjet i nutid eller datid). Dvs. de er altid det eneste finitte verbum i verballedet, og andre efterfølgende verber i verballedet skal derfor være en af de infinitte verbalformer (ubøjede udsagnsord). Helt specifikt skal et verbum lige efter et modalverbum altid stå i infinitiv (navnemåde).

Fejlsætning 1

It was her father's last will that Piper should spreads his ashes beneath it.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Fejlsætning 2

Mrs Ugwu is not happy in the small town and would had preferred to stay in the capital Lagos where the family used to live.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Fejlsætning 3

The disease can also triggers internal bleeding and dangerously low blood pressure.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind