Mere end ét modalverbum (mådesudsagnsord) i verballeddet (udsagnsleddet)

Der kan aldrig forekomme mere end ét modalverbum i et verballed. Da modalverber altid er finitte (dvs. de altid er bøjet i enten præsens eller præteritum), er modalverberne altid det eneste finitte verbum i sætningens verballed.

Man kan i mange tilfælde bruge en alternativ formulering efter det forreste modalverbum, så sætningen alligevel får den betydning, man ønsker.

Fejlsætning 1

The US universities should could help turn around the situation.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Fejlsætning 2

When you write an English essay, this software might could help you.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind