Fejl ved do-omskrivning

Når verbet (udsagnsordet) to do bruges som hjælpeverbum, er det altid i forbindelse med do-omskrivning. Se fx følgende sætning, hvor vi vil omskrive til et spørgsmål: 

He plays soccer - Does he play soccer?

Her kan man ikke sige: “plays he soccer?”, ligesom på dansk, men man skal bruge “do” til at omskrive sætningen til et spørgsmål. Bemærk også, at selve sætningens hovedverbum altid skal stå i infinitiv (navnemåde), når vi laver do-omskrivning. Plays bliver altså omskrevet til play her.

Do-omskrivning bruges kun i nogle bestemte sætningskonstruktioner. Da det kun er særlige tilfælde, der kræver do-omskrivning, vil du ofte blive testet i din viden omkring disse.  

På de følgende sider vil du finde de typiske fejl i forbindelse med do-omskrivning. Vi viser både fejlsætninger, korrekte sætninger og forklaringer. ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind