Fejl ved do-omskrivning

Når verbet (udsagnsordet) to do bruges som hjælpeverbum, er det altid i forbindelse med do-omskrivning. Se fx følgende sætning, hvor vi vil omskrive til et spørgsmål: 

He plays soccer - Does he play soccer?

Her kan man ikke sige: “plays he soccer?”, ligesom på dansk, men man skal bruge “do” til at omskrive sætningen til et spørgsmål. Bemærk også, at selve sætningens hovedverbum altid skal stå i infinitiv (navnemåde), når vi laver do-omskrivning. Plays bliver altså omskrevet til play her.

På de følgende sider kan du finde de mest normale fejltyper inden for kategorien do-omskrivning. Vi viser en række typiske fejl, og du har derefter mulighed for at se rettelser og forklaringer på fejlene....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind