Fejl ved adverbier (biord)

Adverbier (biord) lægger sig til verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), andre adverbier eller hele sætninger. De er ord, der fx fortæller noget om grad, tid, måde eller sted. (Fx He plays the violin beautifully).

Adverbier er ofte afledt af adjektiver og nogle enkelte ord kan endda fungere som begge dele i den samme form.  På engelsk kan vi ofte danne adverbier fra adjektiver ved at tilføje endelsen -ly. Man skal dog være opmærksom på nogle staveregler i forbindelse med denne omdannelse. 

NB: Adjektiver der i forvejen ender på -ly (fx friendly) kan normalt ikke bruges som adverbier - hvis man skal bruge disse ord adverbielt, skal man normalt omskrive eller finde et passende synonym. 

Der er mange typer af adverbier, og de placeres forskelligt i sætningen, alt efter hvilken funktion de har. 

På de følgende sider kan du finde de mest normale fejltyper inden for kategorien adverbier. Vi viser en række typiske fejl, og du har derefter mulighed for at se rettelser og forklaringer på fejlene....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind