Opgave 1d – Stilistik

Beskriv den sproglige stil i nedenstående uddrag af artiklen “How My View on Gay Marriage Changed” med hensyn til sætningsopbygning og ordvalg. Underbyg dit svar med eksempler fra uddraget. Skriv dit svar på dansk. 

TIP:

I denne opgave bliver du testet i din forståelse af tekstuddragets sproglige stil, fx med hensyn til sætningsopbygning og ordvalg. Det er vigtigt, du læser uddraget grundigt igennem, så du får en fornemmelse af, hvilken type tekst du har med at gøre, inden du gør dig overvejelser om den sproglige stil.

Når du besvarer denne type opgave, skal du huske at inddrage eksempler fra tekstuddraget, så du underbygger din besvarelse fyldestgørende. Der er forskellige måder at besvare denne type opgave korrekt, men vi har fremhævet nogle punkter, så du kan gøre dig et indtryk af, hvad man skal kigge efter, og hvordan man kan gribe det an. 

How My View on Gay Marriage Changed

Marriage is the planet’s only institution whose core purpose is to unite the biological, social and legal comp...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind