Delprøve 1 STX Engelsk A november 2012

Denne vejledning vil give dig den nødvendige hjælp til at besvare delprøve 1 i det vejledende opgavesæt i Engelsk A på STX fra november 2012 med netadgang. Der vil løbende være tips eller hints til, hvad du skal være særligt opmærksom på, og du vil altid kunne finde et link til en mere uddybende forklaring i vores større grammatikprodukter: Engelsk Grammatik eller Delprøve 1: Få styr på de typiske fejlsætninger.

Besvarelsen skal ses som en hjælp og et værktøj til dig, der gerne vil blive bedre til engelsk grammatik og forberede dig til den endelige eksamen i skriftlig engelsk. 

Opgave A - Fejlsætninger

1. Rebecca could see that her cousin had growed several inches since they had met two Christmases ago.
2. The organisers should have foreseen the shortage of space, and at the press conference they reluctantly admitted that it had led to chaotically situations in the pool area.
3. During dinner Stuart was painfully aware of that his wife was engaged in an intense conversation with his new colleague from the sales and marketing office.
4. They said that there was nothing they could do for me tonight, but they might could help me if I called back tomorrow.
5. Sasha was disappeared two years ago like her father 10 years before her.
6. With a pride Ted found touching, she flung open the door to a big room which walls were stained with what looked like patches of mold.
7. Until recently, have we only been able to guess about the actual psychological effects of fiction on individuals and society.

Studienet giver dig hints til alle fejlsætninger, så du selv kan finde løsningen. Kniber det, så hjælper vi dig også med svaret og en forklaring.

Opgave B - Oversættelse af genitiv 

Nedenstående tekst er et uddrag af en avisartikel. Besvar både opgave 1 og 2.

1)        Oversæt de understregede udtryk til engelsk.
2)        Forklar for hvert eksempel, hvordan du har oversat den danske genitiv til engelsk.

Begrund valget af enten s-genitiv eller of-konstruktion. Skriv dit svar på dansk.

Studienet giver dig her hints til, hvordan du løser denne opgave og hvordan du oversætter genitiv korrekt!

Opgave C - Verballed og tider

Nedenstående tekst er et uddrag af en novelle. Besvar både opgave 1 og 2. Skriv dine svar på dansk.

1)        Angiv de understregede verballeds (udsagnsleds) tid.
2)        Forklar, hvorfor der ikke er brugt samme tid i alle de understregede verballed (udsagnsled).

Her får du Studienets vejledning i, hvordan du identficerer verballed og de forskellige tider.

Opgave D - Stilistik

Beskriv den sproglige stil i nedenstående uddrag af artiklen “How My View on Gay Marriage Changed” med hensyn til sætningsopbygning og ordvalg. Underbyg dit svar med eksempler fra uddraget. Skriv dit svar på dansk. 

I denne opgave bliver du testet i din forståelse af tekstuddragets sproglige stil, fx med hensyn til sætningsopbygning og ordvalg. Her får du Studienets hjælp og vejledning til at besvare opgaven.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 STX Engelsk A november 2012

[1]
Bedømmelser
  • 04-01-2017
    Givet af HFe-elev på 1. år