Opgave D - Stilistik

Nedenstående tekst er et uddrag af nyhedsindslaget “Students Turning Illegally To ‘Smart’ Drugs” om “study drugs” fra National Public Radio 2009.

Beskriv den sproglige stil i uddraget med hensyn til sætningsopbygning og ordvalg. Underbyg dit svar med eksempler. Skriv dit svar på dansk. 

TIP:

I denne opgave bliver du testet i din forståelse af tekstuddragets sproglige stil, fx med hensyn til sætningsopbygning og ordvalg. Det er vigtigt, du læser uddraget grundigt igennem, så du får en fornemmelse af, hvilken type tekst du har med at gøre, inden du gør dig overvejelser om den sproglige stil.

Når du besvarer denne type opgave, skal du huske at inddrage eksempler fra tekstuddraget, så du underbygger din besvarelse fyldestgørende. Der er forskellige måder at besvare denne type opgave korrekt, men vi har fremhævet nogle punkter, så du kan gøre dig et indtryk af, hvad man skal kigge efter og hvordan man kan gribe det an. 

RENEE MONTAGNE, host: This is MORNING EDITION from NPR News. Good morning. I’m Renee Montagne. And in Your Health today, we’ll hear about a couple of issues facing college students. In a moment, we’ll have a report on health insurance costs for students. First, we’re ex...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind