Opgave 2 – Relative pronominer

I denne opgave bliver du testet i din viden om relative pronominer (henførende stedord). I alle de 6 sætninger er det relative pronomen (henførende stedord) understreget, og det er din opgave at finde ud af, hvad det relative pronomen (henførende stedord) henviser til, dvs. hvilket ord, det står i stedet for, og hvorfor det netop er dette relative pronomen, der er anvendt. Det er desuden vigtigt, at du bruger relevant grammatisk/faglig terminologi i din besvarelse.

Der findes fem forskellige slags relative pronominer (henførende stedord), og de har alle hver deres funktion. I sætningerne er det dog kun fire typer, der er brugt (der er ingen eksempler med whom).

Det relative pronomen (henførende stedord) who bruges om personer, når det fungerer som subjekt (grundled). Når det fungerer som objekt (genstandsled) eller kommer lige efter en præposition (forholdsord), ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind