Delprøve 1 HHX Engelsk A 24. maj 2016

Denne vejledning til Delprøve 1 fra skriftlig eksamen i Engelsk A på HHX fra 24. maj 2016 guider dig sikkert igennem alle de fire underopgaver og den grammatik og sprogbrug, du bliver testet i. Vi giver dig hjælp til på egen hånd af besvare alle spørgsmålene, så du kan øve dig i denne eksamensform og forbedre din grammatiske viden og kunnen. Vi hjælper med forklaringer til grammatikken og med links til videre læsning i vores hjælp til fejlsætninger og Engelsk Grammatik.

Vejledningen hjælper dig i gang, så du selv kan besvare de 4 underspørgsmål. Vi har dog også givet en komplet svarliste fejlsætningerne i Opgave 3, som du kan sammenligne dine egne svar med.

Opgave 1 - adverbiers placering

I denne opgave bliver du testet i din viden om adverbier (biord) og adverbielle led (biled) og deres placering. I vejledningen giver vi dig overblik over, hvad adverbier/adverbielle led er og gennemgår de mange muligheder for placering med flere eksempler.

Nedenstående sætninger er fra artiklerne “Why Latino Children Are Scared of Donald Trump” og ”Barack Obama enforces US immigration overhaul”.

Skriv den grammatiske forklaring på placeringen af de understregede adverbier/adverbielle led (biord/biordsled) i hver enkelt sætning. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.

 1. Ever since he began his campaign for the Republican presidential nomination with a vicious screed against Mexican immigrants, Donald J. Trump has become a figure of dread and comic-book meanness to the Latino community.
 2. Like certain politicians in the Weimar Republic, he’s found a largely defenseless group to pick on — who also happen to be reviled by a bankable minority of the electorate.
 3. In just nine short years, Alexandra will be ready to vote.
 4. At that moment, The Donald has unwittingly taught the girl the same valuable message that’s at the heart of many scary monster tales: Be on guard, because there are people out there who might harm you.
 5. Monsters are really just myth.
 6. And you can always make one into a piñata, and beat it until its paper shell breaks and candy falls out.
 7. Millions of immigrants living illegally in the US will be allowed to apply for work permits under a major shake-up unveiled by President Barack Obama.

Opgave 2 – ing-former

I denne opgave bliver du testet i din viden om præsens participium (lang tillægsform), også kendt som -ing-form. Vi giver dig et overblik over, hvordan -ing-former dannes og hvordan de bruges.'

Nedenstående sætninger er hovedsageligt fra artiklerne “Why Latino Children Are Scared of Donald Trump” og ”Donald Trump wants to deport every single illegal immigrant - could he?”.

I hver sætning er en ing-form understreget. Forklar, hvorfor der er anvendt ing-form i netop denne sætning. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.

 1. He said he was afraid of getting in trouble with his employer.
 2. “We Latinos are becoming more powerful, and he doesn’t like it,” said Irene Huerta, a 24-year-old college student.
 3. Donald Trump considers building a wall paid for by the Mexicans.
 4. I like to think of him as our Cucuy (a kidnapping boogeyman also known as El Cuco).
 5. A 10-year-old like Damaris watches The Donald descending an escalator in Trump Tower.
 6. “I’m afraid someone is going to hurt him,” my 10-year-old daughter pronounced recently.
 7. Trump is keen on deporting all undocumented immigrants.
 8. Using good old-fashioned American school buses, that's 650 bus loads every month for two decades.

Opgave 3 - Fejlsætninger

I denne opgave skal du forklare, hvad den understregede fejl består i og lave en korrekt sætning. Det giver vi dig hjælp til med hints til samtlige fejlsætninger - og en svarliste med vores bud på, hvordan disse fejlsætninger skal løses.

Hver af nedenstående sætninger indeholder en grammatisk fejl, som er understreget. Ret fejlen, og forklar din rettelse. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.

 1. Antonio broke the leg when he tried to cross the Rio Grande.
 2. Illegal immigrants always are watching out for the immigration officers.
 3. Since early July 2015, has Donald Trump been the frontrunner for the Republican Party nomination.
 4. The journalists who investigated the case has been fired.
 5. Some Republicans enjoy to listen to Donald Trump.
 6. Every year, a large number of Mexicans lose their life trying to get into the US.
 7. The undocumented was pulled over by the police even though he had not done anything wrong.
 8. Apparently, Congress does not have some good alternative to Obama’s immigration reform.    
 9. Julissa Arce, that used to work for Goldman Sachs, is now head of development at Define American. 

Opgave 4 - E-mail

I den fjerde og sidste opgave bliver du testet i at formulere en e-mail på engelsk. For at hjælpe forklarer vi de obligatoriske ords betydning, giver et par eksempler på gode vendinger samt repeterer formalia for e-mail.

Du har været på studietur i Barcelona, og under hjemtransporten med fly nummer CF147 er der faldet et hjul af din nye Samsonite kuffert. Ud over det manglende hjul har kufferten dybe ridser.

Du skriver til flyselskabet, fortæller om hændelsen og beder om erstatning. Kufferten er kun et par måneder gammel. Du vedhæfter en kopi af kvitteringen samt fotos af kufferten som dokumentation.

Du skriver en e-mail til baggageclaims@cheapflight.com

Skriv e-mailen på engelsk, og brug alle de nedenstående ord og vendinger.

Ordene/vendingerne skal bruges som de står, men du må gerne ændre på rækkefølgen og skrive dem med stort begyndelsesbogstav.

I din besvarelse skal du understrege og fremhæve (med farve eller fed skrift) de anvendte ord og vendinger.

Omfang: 50-150 ord

receipt - on arrival
damaged - in addition
claim compensation - airline

Teksten herover er kun et uddrag. Den fulde tekst er kun for medlemmer.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 HHX Engelsk A 24. maj 2016

[2]
Bedømmelser
 • 04-01-2017
  Givet af HFe-elev på 1. år
 • 02-05-2017