[1]

Delprøve 1 HF Engelsk B 18. august 2016

Denne vejledning hjælper dig igennem Delprøve 1 i Engelsk B på HF fra skriftlig eksamen den 18. august 2016. Vi giver dig tips og hints, som gør dig i stand til på egen hånd at løse de 4 grammatiske opgaver på egen hånd. Du får også links til vores Engelsk Grammatik og vores hjælp til typiske fejlsætninger, så du kan lære mere om de grammatiske emner, du bliver testet i i denne opgave.

Vejledningen er designet til at hjælpe dig i gang med selv at løse opgaverne - du får dog eksempler på, hvordan du besvarer opgaverne. Til de 10 fejlsætninger i opgave A har vi lavet et komplet bud på svar, som du kan bruge til at tjekke din egen besvarelse.

Opgaverne i denne delprøve lyder således:

Opgave A - Fejlsætninger

Ret fejlene i følgende sætninger. I hver sætning er der 1 eller 2 fejl. Skriv den korrekte sætning på linjerne nedenunder.

1. The story takes place in United States for twenty years ago.
2. Paul did not know the person there brought him groceries each week.
3. The young boy will never forgets the accident he witnesses the other day.
4. It is a hardly decision to choosing the right education.
5. The sad about it is that I will probably never see her again.
6. Yesterday the parents received upsetting informations about their daughter’s new school.
7. Most miracle cures turns out to have unexpected side effects.
8. Dominic is the only child in class which seems to take a interest in politics.
9. The life is amazingly, especially when you are in love.
10. Young people appears to be more aware of the health risks connected to smoking than their parents.

Vi hjælper dig med at identificere fejlene i de 10 fejlsætninger og kommer med hints til grammatikken. Vi giver dig også det korrekte svar og et bud på forklaring til alle fejlsætninger.

Opgave B - Pronomener

Indsæt det korrekte pronomen (stedord) på de tomme pladser i teksten. Du kan vælge mellem følgende:

her – my – ours – which – who – whom – whose 

_______ name is John and I am 8 years old. I live with __________ family in Brighton. I have a hamster ________ name is Hamish. I sleep in __________ own room, __________ is next to __________ parents’ bedroom. I sleep on the floor, __________ is not too bad, because we have just moved into a new house on Greenwood Road. All __________ parents’ furniture is still at the old place, __________ is far away, in Liverpool. The new house used to belong to __________ grandparents, but Mom and Dad say the house is __________ now and that we are going to stay for many years.

Let me tell you a bit about __________ family, __________ is not really that big. I have a father, __________ works in a bank and ________ I call Daddy. He likes doing the dishes, __________ makes __________ mother happy. Mommy works at home in __________ private office, __________ is on the first floor.

Til denne opgave gennemgår vi de to forskellige typer pronomener (stedord), som findes i denne opgave.

Opgave C - Nægtende sætninger

Omskriv sætningerne nedenfor til nægtende sætninger med brug af “not”. Skriv den nægtende sætning på linjerne uden at ændre tiden.

1.It takes my uncle a long time to clean the windows.
2. His daughter comes home for his birthday every year.
3. Young people are happy about being told what to do.
4. Julia’s parents meet her fiancée at the Christmas party.
5. Their teacher stays up late at night.
6. Mary does the laundry and the dishes herself.
7. The Johnsons go out for a drink anyway.
8. The butcher sells the meat at half price.
9. She has an interview tomorrow.

Vi giver dig et oprids af reglerne for, hvordan man danner nægtende sætninger på engelsk med tilhørende eksempler.

Opgave D - Uregelmæssige verber

Indsæt verbet (udsagnsordet) i parentesen i præteritum (datid) på den tomme plads i sætningen.

 

1. He (forgets) __________ to call his mother.
2. They (shoot) __________ the opening scene of the movie on the first day of filming.
3. They (sleep) __________ late at weekends.
4. Lauren and Daniel (drink) __________ water from the new well.
5. They (swim) __________ across the lake at dawn.
6. The girls (sing) __________ every morning after breakfast.
7. He (spends) __________ most of his time with his brother and their friends.
8. They (flee) __________ the house immediately.
9. The refugees (seek) __________ a normal life for their families.

I denne øvelse bliver du testet i dit kenskab til, hvordan uregelmæssige verber bøjes i præteritum (datid).

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 HF Engelsk B 18. august 2016

[1]
Bedømmelser
  • 04-01-2017
    Givet af HFe-elev på 1. år