Download vejledningen

Vi anbefaler, at du downloader denne vejledning og tilhørende webbøger med Studienets app. Husk, at webbøgerne skal downloades inden eksamen, og at du skal anvende Exam Mode.

Opgavetyper

Vejledning til Delprøve 1 i Engelsk

I denne vejledning kan du finde hjælp til mange af de opgavetyper, som du kan møde i sprogopgaverne (‘Delprøve 1’) til den skriftlige eksamen i Engelsk. Vejledningen dækker typiske opgavetyper fra både STX, HHX, HTX og HF og giver både gode råd og konkrete eksempler på besvarelser.

Vejledning til analytical essay

Få hjælp til at skrive et analytical essay i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Vejledningen kan både bruges til opgaver inden for fiction og non-fiction.

Analysemodeller

Short story analysis

I denne vejledning får du Studienets hjælp til at analysere noveller (short stories) i engelsk.

Non-fiction analysis

I denne vejledning får du Studienets hjælp til at analysere, vurdere, diskutere og perspektivere sagprosatekster (non-fiction) i Engelsk.

Speech analysis

I denne vejledning får du Studienets hjælp til, hvordan du analyserer, diskuterer og perspektiverer en tale (speech eller address) i engelskfaget. Kort fortalt handler det typisk om, at du skal lave en retorisk analyse af talen.

Andre hjælpemidler

Engelsk grammatik

Dette er Studienets kompendium til engelsk grammatik, hvor vi gennemgår alle de grammatiske områder og problemstillinger i engelsk, du kan møde på ungdomsuddannelserne.

Skrivehandlinger i Engelsk

I denne vejledning kan du få hjælp til at forstå og anvende de forskellige skrivehandlinger, som du kan møde i forbindelse med engelskfaget (eller i større skriftlige opgaver, hvor faget indgår).