Nyttige ord og vendinger

Linkers (forbinderord)

Linkers er ord og vendinger, som kan bruges til at skabe gode overgange mellem forskellige dele af din tekst. Det er meget nyttigt at kende nogle af de mest almindelige linkers, når du skal skrive en sammenhængende tekst - uanset hvilken tekstgenre, du skriver inden for. 

Mange af ordene er desuden særligt nyttige, hvis du har brug for at skabe struktur i en diskussion af et bestemt emne. 

Linkers, som bruges til tilføjelser.and, additionally, in connection to this, on top of that, moreover, further, furthermore, next.
Linkers, som bruges til begrundelse.because, therefore, consequently, for this reason, on that basis, thus, as a result of this.
Linkers, som bruges til kontraster.but, however, nevertheless, despite, in spite of, in contrast, even though, as opposed to, on the other hand.
Linkers, som bruges til opsummeringer eller konklusioner.to sum up, in summary, in conclusion, finally, ultimately, in the end.

Linkers (forbinderord)

Linkers er ord og vendinger, som kan bruges til at skabe gode overgange mellem forskellige dele af din tekst. Det er meget nyttigt at kende nogle af de mest almindelige linkers, når du skal skrive en sammenhængende tekst - uanset hvilken tekstgenre, du skriver inden for. 

Mange af ordene er desuden særligt nyttige, hvis du har brug for at skabe struktur i en diskussion af et bestemt emne. 

Linkers, som bruges til tilføjelser.and, additionally, in connection to this, on top of that, moreover, further, furthermore, next.
Linkers, som bruges til begrundelse.because, therefore, consequently, for this reason, on that basis, thus, as a result of this.
Linkers, som bruges til kontraster.but, however, nevertheless, despite, in spite of, in contrast, even though, as opposed to, on the other hand.
Linkers, som bruges til opsummeringer eller konklusioner.to sum up, in summary, in conclusion, finally, ultimately, in the end.

Begreber til fiktion

De følgende begreber er nyttige, hvis du har valgt en opgavetype, som involverer analyse og fortolkning af fiktionstekster.

biperson = minor character

fortolkning = interpretation

fortæller = narrator

alvidende fortæller = omniscient narrator

førstepersonsfortæller = first-person narrator

tredjepersonsfortæller = third-person narrator

upålidelig fortæller = unreliable narrator

fortælleteknik = narrative technique

handling = plot

hovedperson = main character/protagonist

klimaks = climax

litterære virkemidler = literary devices

miljø = setting

novelle = short story

personkarakteristik = characterisation

roman = novel

slutningen = the ending

synsvinkel = point of view

Begreber til non-fiction

De følgende begreber er nyttige, hvis du skal arbejde med non-fiction. 

afsender = sender

artikel = article

forudindtaget = biased

holdning = attitude

medie = medium/channel

modsig

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind