Download vejledningen

Vi anbefaler, at du downloader denne vejledning og tilhørende webbøger med Studienets app. Husk, at webbøgerne skal downloades inden eksamen, og at du skal anvende Exam Mode.

Opgavetyper

Vejledning til Delprøve 1 i Engelsk

I denne vejledning kan du finde hjælp til mange af de opgavetyper, som du kan møde i sprogopgaverne (‘Delprøve 1’) til den skriftlige eksamen i Engelsk. Vejledningen dækker typiske opgavetyper fra både STX, HHX, HTX og HF og giver både gode råd og konkrete eksempler på besvarelser.

Vejledning til e-mail i Engelsk

I denne vejledning kan du få hjælp til email-opgaverne, som indgår i de skriftlige eksamener i Engelsk A på HHX og Engelsk B på EUX . Selvom vejledningen især er rettet mod eksamen, kan mange af rådene dog også være generelt nyttige, hvis du er blevet bedt om at skrive en e-mail i en anden sammenhæng.

Vejledning til analytical essay

Få hjælp til at skrive et analytical essay i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Vejledningen kan både bruges til opgaver inden for fiction og non-fiction.

Vejledning til argumentative essay

Få hjælp til at skrive et argumentative essay i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Denne vejledning er specifikt designet til at hjælpe dig med den genre, som hedder argumentative essay (eller bare essay). Du vil altid møde denne genre på HTX B, HTX A og EUX B, og den kan også dukke op på HHX A.

Vejledning til manuscript for speech

Få hjælp til at skrive et manuscript for speech i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Denne guide er specifikt designet til at hjælpe dig med den genre, som hedder manuscript for speech. Du vil altid møde denne genre til skriftlig eksamen i Engelsk A på HTX, og den kan også dukke op på HHX.

Analysemodeller

Short story analysis

I denne vejledning får du Studienets hjælp til at analysere noveller (short stories) i engelsk.

Speech analysis

I denne vejledning får du Studienets hjælp til, hvordan du analyserer, diskuterer og perspektiverer en tale (speech eller address) i engelskfaget. Kort fortalt handler det typisk om, at du skal lave en retorisk analyse af talen.

Rhetorical analysis

I denne vejledning får du hjælp til at lave retorisk analyse af sagprosatekster (non-fiction) i Engelsk. En retorisk analyse er en undersøgelse af teksten og dens virkemidler, som fx kan bruges til at afklare, om afsenderen lykkes med at skrive en tekst som virke overbevisende på modtageren.

Andre hjælpemidler

Engelsk grammatik

Dette er Studienets kompendium til engelsk grammatik, hvor vi gennemgår alle de grammatiske områder og problemstillinger i engelsk, du kan møde på ungdomsuddannelserne.

Skrivehandlinger i Engelsk

I denne vejledning kan du få hjælp til at forstå og anvende de forskellige skrivehandlinger, som du kan møde i forbindelse med engelskfaget (eller i større skriftlige opgaver, hvor faget indgår).