Nyttige ord og vendinger

Linkers (forbinderord)

Linkers er ord og vendinger, som kan bruges til at skabe gode overgange mellem forskellige dele af din tekst. Det er meget nyttigt at kende nogle af de mest almindelige linkers, når du skal skrive en sammenhængende tekst – uanset hvilken tekstgenre, du skriver inden for. 

Mange af ordene er desuden særligt nyttige, hvis du har brug for at skabe struktur i en diskussion af et bestemt emne. 

Linkers, som bruges til tilføjelser.and, additionally, in connection to this, on top of that, moreover, further, furthermore, next.
Linkers, som bruges til begrundelse.because, therefore, consequently, for this reason, on that basis, thus, as a result of this.
Linkers, som bruges til kontraster.but, however, nevertheless, despite, in spite of, in contrast, even though, as opposed to, on the other hand.
Linkers, som bruges til opsummeringer
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind