Enevælden i Danmark

Enevælden blev indført i 1660

I løbet af Frederik 3.s regeringsperiode fra 1648-1670 blev styreformen ændret i Danmark i 1660 ved en form for statskup. Man går fra det, man kalder adelsvælde, hvor adelen kunne begrænse kongens magt gennem rigsrådet og de såkaldte håndfæstninger, til det enevældige system, hvor kongen blev eneherskende, og adelen mistede sin indflydelse. 

Fem år efter enevældens indførsel blev der underskrevet en forfatning og tronfølgelov, der kom til at gælde helt frem til 1849, nemlig Kongeloven af 1665. Det var kun i Danmark, at der var et dokument for, hvordan enevælden skulle udføres, til trods for, at der overalt i Europa opstod enevældige regeringer i 1600-tallet. Kongeloven kan betragtes som den danske enevældes grundlov. 

Optakten til enevældens indførelse

Adelen svigtede under svenskerkrigene

Kongen erfarede for det første under og efter de foregående svenskerkrige (også kaldet Karl Gustav-krigene, 1657-60), at den danske adel havde svigtet og vist sig elendig til at føre krig. Dermed havde adelen ikke levet op til sine militære forpligtelser, idet den ikke var i stand til at forsvare riget ordenligt. Derudover var mange adelige i løbet af 1600-tallet blevet stærkt forgældede. Modsat adelen havde de københavnske borgere holdt ud under den svenske belejring af København, ligesom kongen i øvrigt selv havde udvist stort mod. Under belejringen af København skulle Frederik 3. berømt have formuleret: “Jeg vil dø i min rede”. Kongen opnåede popularitet blandt befolkningen, mens adelen omvendt mistede opbakning. Og det formåede Frederik 3. at udnytte. 

Kongen indkaldte til stænderforsamling for at skaffe penge

Efter svenskerkrigene manglede kongen penge, og de penge skulle komme i form af en øget beskatning af befolkningen. Danmark havde nemlig lånt mange penge af især nederlandske finanshuse og købmænd og var efter krigens afslutning dybt forgældet. Derfor indkaldte kongen til en såkaldt stænderforsamling i september 1660, hvor planen var at skaffe yderligere skatter, så man kunne tilbagebetale...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind