Eksponentiel vækst

Egenskaber ved eksponentiel vækst

En eksponentiel funktion har forskriften f(x) = b · ax. Når x vokser med 1, så bliver funktionsværdien a gange så stor.

Vi ser nu på, hvad der sker, når x vokser med en vilkårlig størrelse Δx. Når x vokser fra x til + Δx, så vokser funktionsværdien fra f(x) til f(+ Δx). Vi omskriver f(+ Δx):

f(x + \Delta x) = b\cdot a^{x +\Delta x}
   
  = b \cdot a^{x} \cdot a^{\Delta x}
   
  = a^{\Delta x} \cdot f(x)

Når x vokser med Δx, så bliver funktionsværdien aΔx gange så stor.

Den relative tilvækst i funktionsværdien y = f(x) betegnes ry. Vi beregner ry:

r_{y} = \frac{f(x+\Delta x)}{f(x)} - 1
   
  = \frac{a^{\Delta x} \cdot f(x)}{f(x)} - 1
   
  = a^{\Delta x} - 1

Sammenhængen mellem den relative tilvækst i funktionsværdien, ry, og den absolutte tilvækst i x-værdien, Δx, er altså givet ved

ry = aΔ- 1

Når f er en eksponentiel funktion, så vokser funktionsværdien altså med en fast procentsats, ry, når x-værdien vokser med Δx. Da den uafhængige variabel vokser med en fast størrelse, og f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind