Matematik B eksamen 25. maj 2016 på HHX og EUX-merkantil

Her kan du få hjælp til eksamensopgaver fra Matematik B eksamen 25. maj 2016 på HHX og EUX-merkantil.

Opgaver uden hjælpemidler

Opgaver med hjælpemidler


Eksamenskode: hhx161-MAT/B-25052016