Kemi A eksamen 1. juni 2018 på HTX og EUX-teknisk

Her kan du få hjælp til eksamensopgaver fra Kemi A eksamen 1. juni 2018 på HTX og EUX-teknisk.

Opgaver


Eksamenskode: gl-htx181-KEM/A-01062018