Kemi A eksamen november 2016 på HTX og EUX-teknisk - Vejledende opgavesæt 3

Her kan du få hjælp til eksamensopgaver fra Kemi A eksamen november 2016 på HTX og EUX-teknisk - Vejledende opgavesæt 3.

Opgave 1 – Kanelsyre

Opgave 2 - Manganforbindelser

Opgave 3 - Ammoniumcarbamat

Opgave 4 - Puffersystemer


Eksamenskode: htxvejl3-KEM/A-november2016