Kemi A eksamen 24. maj 2013 på STX

Her kan du få hjælp til eksamensopgaver fra Kemi A eksamen 24. maj 2013 på STX.

Opgave 1: Terpenoider

Opgave 2: Brezel

Opgave 3: Fedmemedicin

Opgave 4: Cobaltforbindelser i ligevægt


Eksamenskode: 1stx131-KEM/A-24052013