Kemi A eksamen 19. maj 2011 på HTX og EUX-teknisk

Her kan du få hjælp til eksamensopgaver fra Kemi A eksamen 19. maj 2011 på HTX og EUX-teknisk.

1. Det beskidte guld

2. Kanelaldehyd

3. Reaktion med HCl (Hydrogenclorid)

4. Brilliant Blue FCF

5. Puffersystem (Mælkesyre og lactat)


Eksamenskode: htx111-KEM/A-2-19052011