International Økonomi A eksamen 27. maj 2019 på HHX og EUX-merkantil - Svensk økonomi

Her kan du få hjælp til eksamensopgaver fra International Økonomi A eksamen 27. maj 2019 på HHX og EUX-merkantil - Svensk økonomi.

Opgaver


Eksamenskode: gl-hhx191-IØKad/A-27052019