Dansk A eksamen 11. august 2020 på HF

Her kan du få hjælp til eksamensopgaver fra Dansk A eksamen 11. august 2020 på HF.

Opgave 1: Skildringer af kvinders livsbetingelser i Det Moderne Gennembrud

Opgave 2: Det sagte og usagte i samtaler

Opgave 3: Menneskets vilje til at overskride egne grænser

Opgave 4: Læsning, fordybelse og indsigt


Eksamenskode: ny-2hf202-DAN/A-11082020