Dansk A eksamen 3. juni 2020 på STX

Her kan du få hjælp til eksamensopgaver fra Dansk A eksamen 3. juni 2020 på STX.

Opgave 1: Reklamefilm og klimabevidsthed

Opgave 2: Fiktive fremstillinger af familien

Opgave 3: Naturens kraft i lyrik

Opgave 4: Kan værk og kunstner adskilles?

Opgave 5: Filmvold som kunstnerisk virkemiddel


Eksamenskode: ny-2stx201-DAN/A-03062020