Bioteknologi A eksamen januar 2010 på HTX og STX - Vejledende opgavesæt 2

Her kan du få hjælp til eksamensopgaver fra Bioteknologi A eksamen januar 2010 på HTX og STX - Vejledende opgavesæt 2.

Alle opgaver

Opgave 1. Bioethanol

Opgave 2. Tamiflu

Opgave 3. Vækstforsøg med bakteriekulturer

Opgave 4. Planter i bioteknologisk sammenhæng


Eksamenskode: frsVejl-2-BTK/A-forår2010