Virksomhedsøkonomi eksamen

Du kan få vejledning til, hvordan du forbereder dig til eksamen i virksomhedsøkonomi. Studienet har lavet en vejledning til skriftlig eksamen i VØ til dig, som har brug for hjælp til at forberede dig - og gerne vil have overblik over, hvad du skal gøre til eksamen.

Forbereder du dig til virksomhedsøkonomi med vores vejledning, er du sikker på, at du har tjek på alle dele af eksamen og kan lave en god aflevering til et godt resultat! 

Her får du vejledning til din skriftlige eksamen i VØ på HHX. Med vejledningen og hjælpemidler fra Studienet bliver du 100 % klar til eksamen. 

Hvordan foregår eksamen i virksomhedsøkonomi?

I virksomhedsøkonomi skal du aflægge eksamen i mundtlig og skriftlig prøve.

Den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi varer 4 timer og består af 4 opgaver, der hver har et antal underspørgsmål (ca. 4-5 spørgsmål). Virksomhedsanalysen er en vigtig del af besvarelsen, da den tæller for 40-50 %

Den mundtlige eksamen i virksomhedsøkonomi kan være to forskellige prøveformer – henholdsvis prøveform A og prøveform B.

Prøveform A

Prøveform A består af en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt stykke tekstmateriale. Til denne prøve får du 30 minutters forberedelsestid samt 30 minutters eksamenstid. Når du har forberedt dig i forberedelseslokalet, skal du ind og præsentere din opgave. Denne prøveform former sig som en faglig samtale mellem elev, lærer og censor.

Prøveform B

Prøveform B foregår på baggrund af et projektforløb fra undervisningen og et ukendt stykke tekstmateriale med et antal spørgsmål. Til denne prøveform får du også 30 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksamenstid. Denne prøveform har en todelt form, hvilket betyder, at du først skal præsentere dine problemstillinger, suppleret med uddybende spørgsmål fra lærer og eventuelt censor, hvorefter anden halvdel af eksamenen former sig som en faglig samtale mellem elev, lærer og eventuelt censor.

Få styr på dit VØ materiale

Det vigtigste til din eksamen i virksomhedsøkonomi er, at du undgår at løbe tør for dit eget materiale inde i forberedelseslokalet. Én af de bedste måder at forberede sig på, er at have taget noter undervejs i undervisningen og få styr på dem op til eksamenen, så du altid kan finde frem til det præcise forløb fra undervisningen.

Hvis du ikke har været den bedste i klassen til at tage noter, kan du altid finde dybdegående og gode noter fra virksomhedsøkonomi på Studienet.