Spansk eksamen: Studienets vejledninger

Her får du overblik over Studienets hjælp og vejledning til Spansk eksamen. Uanset om du skal til eksamen i Spansk A på STX eller HHX er der her hjælp at hente.

På denne side får du et overblik over, hvordan eksamen forløber og links til yderligere vejledning.

To eksamensformer til skriftlig Spansk A

Du skal være opmærksom på, at der findes to forskellige eksamensformer til skriftlig Spansk. En form uden adgang til internettet, og en form med adgang til internettet. Spørg din lærer eller din skole, hvis du er i tvivl om hvilken eksamensform du skal op i. Her finder du vejledninger til begge dele

Digital eksamen i skriftlig Spansk A

STX

Se vores vejledning til og besvarelse af det vejledende opgavesæt 'Adolescentes pandilleros'. Denne vejledning og besvarelse hjælper dig til at få bedre styr på, hvad den digitale eksamen for STX indebærer, og den giver dig samtidig eksempler på gode besvarelser af både delprøve 1 og 2. Se også vores andre besvarelser og vejledninger til digitale eksamenssæt på STX. 

Til skriftlig eksamen i Spansk A på STX gælder det for digital eksamen, at der er to delprøver, der dog har samme tema. Delprøverne er struktureret således:

Delprøve 1: Besvarelse af spørgsmål: Denne delprøve er uden hjælpemidler, og er baseret på en tekst. Du skal besvare i alt 14 spørgsmål, hvoraf nogle er multiple choice, mens andre er mere frie opgaver, hvor du for eksempel skal skrive sætninger eller lave billedbeskrivelser på spansk. De første 3 spørgsmål er altid de samme, og handler om tekstens genre, tema og formål. Du har en time til denne delprøve. 

Delprøve 2: Fri del: Denne delprøve er med alle hjælpemidler, og her skal du selv formulere en besvarelse baseret på den opgaveformulering, du får stillet. I din besvarelse skal du inddrage teksten fra delprøve 1, samt en eller flere af de tekster, som du får udleveret sammen med delprøve 2. Det fremgår altid af opgaveformuleringen, at du skal skrive din tekst som en bestemt genre. Dette kan være enten en artikel, en anmeldelse, et læserbrev, en dagbog eller et brev. Du skal i alt skrive ca. 300 ord, og du har 3 timer til denne delprøve. 

Skriftlig eksamen i Spansk A på STX (digital)

I denne guide kan du få et overblik over den digitale skriftlige eksamen i Spansk A på STX .

HHX

Se vores vejledende besvarelser af forskellige eksamenssæt for digital eksamen på HHX. Disse vejledninger hjælper dig til at få bedre styr på de opgavetyper, der forekommer til eksamen, og giver dig samtidig gode eksempler på besvarelser af de forskellige delprøver. Hvis du skal til digital eksamen i Spansk A på HHX, består den af to delprøver, der dog har samme tema. Delprøverne er struktureret således:

Delprøve 1: Besvarelse af spørgsmål: Denne delprøve er uden hjælpemidler, og er baseret på en tekst. Til eksamen er der 14 spørgsmål, som du skal besvare. Heraf er nogle af spørgsmålene multiple choice, mens andre opgaver er mere frie, hvor du ffor eksempel skal lave en billedbeskrivelse eller skrive nogle sætninger på spansk. De tre første spørgsmål i delprøve 1 er altid de samme, og handler om tekstens genre, tema og formål. Du har en time til at besvare denne delprøve. 

Delprøve 2: Fri del: Denne delprøve er med alle hjælpemidler og består af to opgaver. I opgave 1 skal du selv skrive en tekst på 250 ord af en bestemt genre, der er baseret på en opgaveformulering. Den genre, som du skal skrive, kan enten være en artikel, en anmeldelse, et læserbrev, en dagbog eller et brev. I denne tekst skal du inddrage teksten fra delprøve 1 og en eller flere af de tekster, som du får udleveret til delprøve 2. I opgave 2 skal du skrive en erhvervsorienteret opgave på ca. 50 ord, der handler om virksomhedskommunikation. Du har 3 timer til denne delprøve. 

Skriftlig eksamen i Spansk A på HHX (digital)

Dette er vores vejledning til den digitale form for skriftlig eksamen i Spansk A på HHX.

Analog eksamen i skriftlig Spansk A

Læs Studienets vejledning til den skriftlige eksamen i Spansk A på STX og HHX:

Se vores 12-tals eksempelbesvarelser af eksamenssæt i Spansk! De giver dig et godt grundlag for at vide, hvad eksamen går ud på, og hvordan du selv kan skrive en god besvarelse. Du kan også vælge bare at se  eksempelbesvarelserne for STX  eller eksempelbesvarelserne for HHX.

For både STX og HHX gælder det, at du i en af delopgaverne skal oversætte en kort tekst fra dansk til spansk. Her gælder det om at vise, at du har godt styr på den spanske grammatik, og at du kan holde dig så tæt som muligt på den danske tekst. Vi anbefaler i den forbindelse, at du bruger Studienets hjælp til oversættelse: 

Ud over en kort oversættelse, gælder det også for både STX og HHX, at du til skriftlig eksamen skal skrive en fri tekst på spansk, der baserer sig på nogle spørgsmål. I denne opgave gælder det om at vise censor, at du kan formulere dig selvstændigt på spansk, og bruge gode vendinger. I eksamenssættene er der en række spørgsmålstyper, der ofte forekommer. Dem har Studienet lavet en overskuelig oversigt og gennnemgang af i vejledningen 'Typiske spørgsmål til skriftlig eksamen'. Vi anbefaler i høj grad, at du anvender den i din eksamensforberedelse og til eksamen:

STX

Strukturen på den skriftlige eksamen i Spansk på STX ligner meget strukturen på en skriftlig eksamen i et hvert andet fag.

Du får udleveret et eksamenssæt, der indeholder ét tema/emne, som bliver belyst ved hjælp af tekst- og billedmateriale. Dette sæt er opdelt i to dele:
 
Del A: Oversættelse: Her skal du oversætte en på forhånd konstrueret tekst. Ligesom i eksamen i Engelsk, bliver der lagt ”fælder” ud i sætningerne, som du skal vise, at du kan finde på egen hånd. Det anbefales at tage en sætning af gangen, og gerne gennemgå den adskillige gange, før du går videre til næste sætning.
 
Del B: Fri del: Her skal du formulere en besvarelse på baggrund af opgavesættet på egen hånd. Der er angivet spørgsmål, som du skal besvare, og du må kun besvare max. tre ud af alle spørgsmål. Din besvarelse skal fylde ca. 250 ord og her tæller citater ikke med.

HHX

Til den skriftlige eksamen i Spansk på HHX får du udleveret et eksamenssæt, som består af tre forskellige delopgaver. Alle opgaverne tager udgangspunkt i samme tema og sættet har en fælles overskrift. Se også vores 12-tals besvarelser af alle eksamenssæt for HHX i Spansk for inspiration til din egen opgave.

Del 1: Fri del: Her skal du formulere en besvarelse på egen hånd ud fra én eller flere tekster. Der er angivet en række spørgsmål, hvoraf du højst må besvare 3 spørgsmål. Din besvarelse skal samlet set fylde 200 ord, hvor citater ikke tæller med.

Del 2: Oversættelse: Her skal du oversætte en kort tekst fra dansk til spansk. Teksten er konstrueret særligt til formålet, og du må forvente, at der findes en række faldgruber, som du skal vise, at du kan styre udenom. Din oversættelse skal være så tæt på den danske tekst som muligt. Oversæt én sætning ad gangen.

Del 3: Virksomhedskommunikation: I den sidste opgave skal du udfra nogle bestemte oplysninger skrive et brev, der er handelsrelateret. Enten skal det udformes som et brev eller - mere almindeligt - som en e-mail. Til denne type opgave anbefaler vi vores vejledning:

Gode råd til skriftlig eksamen

Herunder giver vi dig nogle gode råd, som forhåbentligt kan hjælpe dig på vej til en bedre eksamen.

  1. Husk at skrive i sammenhængende og enkelt spansk, så dine egne formulerede sætninger ikke bliver for indviklede. Husk i øvrigt at variere dit ordvalg og brug af vendinger.
  2. Læs din tekst igennem, når du er færdig, ligesom du også skal gøre det i enhver anden form for eksamen. Du finder ofte fejl, som du slet ikke havde forventet.
  3. Gør brug af dine 24 timer til den mundtlige eksamen. Lad endelig vær med at udarbejde en præsentation på 2 timer og tolk resten af dagen som fri. Udnyt så mange af dine 24 timer, som du har behov for. Du skal naturligvis også huske at sove herefter ;-)  
  4. Se nogle gode eksempler på besvarelser. På Studienet udgiver vi løbende eksempelbesvarelser af alle eksamenssæt. Dem kan du se her:  Eksempelbesvarelser af eksamenssæt i Spansk 

Mundtlig eksamen i Spansk

Læs Studienets vejledning til mundtlig eksamen i Spansk A på STX:

Den mundtlige eksamen i Spansk er todelt og består af en 24-timers tekst og en ukendt tekst med tilhørende billedmateriale.

24-timers-prøven varer ca. 15 minutter, hvor du skal fremvise en Powerpoint præsentation af ukendt tekst i 5-7 minutter.

Herefter skal du holde en samtale med lærer og censor om dit pågældende emne i 7-10 minutter.

Til prøven med din 1-sides ukendte tekst og billedmateriale er du oppe i ca. 10 minutter. (Teksten bliver udleveret og du har 30 minutters forberedelsestid inden den mundtlige eksamen).

Din opgave er at give et kort resumé af teksten og holde en samtale kørende om emnet generelt, samtidig med at du tager udgangspunkt i det tilhørende billedmateriale.