Samfundsfag eksamen: Studienets vejledninger

Få hjælp til at forberede dig godt og effektivt til eksamen i Samfundsfag på STX og HHX.

Med Studienets vejledning til Samfundsfageksamen får du et overblik over din forberedelse og en trin for trin gennemgang af, hvordan du bliver rigtigt godt forberedt til eksamen.

Vi fortæller dig, hvad du skal gøre til skriftlig og mundtlig eksamen i Samfundsfag for at komme godt igennem og øge din chancer for et godt eksamensresultat.

Skriftlig eksamen i Samfundsfag

Til den skriftlige eksamen i Samfundsfag kommer du til at skulle besvare to dele: En fællesdel og en valgfri del. 

Vi guider dig igennem din forberedelse og din skriftlige eksamen med denne vejledning:

Herunder vil forklare lidt om, hvilken slags opgaver, du kommer til at møde til den skriftlige eksamen. 

Fællesdelen

Opgaverne i fællesdelen har alle en bestemt form. Du kan heldigvis allerede nu forberede dig på de forskellige opgaveformer ved at hente vores vejledning. Blandt opgaverne til fællesdelen kan du trække en opgave, hvor du skal:

  • Argumentere
  • Opstille en hypotese
  • Angive og dokumentere
  • Opstille en model
  • Besvare et hv-spørgsmål

Til denne del af eksamen kan du arbejde gruppevis med dine klassekammerater. Det er ikke et krav, at du arbejder sammen med andre, men det er en klar fordel for din egen præstation. Det kan være uhyre vigtigt, at du får input fra andre, hvis du ikke selv lige havde set alle vinkler på spørgsmålet. Sørg for at have en klar plan for jeres gruppearbejde, inden I pludselig sidder der til eksamen. Kend hinandens stærke sider og drag nytte af det.

Den valgfrie del

Til den valgfrie del af den skriftlige eksamen kan du vælge mellem tre opgaver, der omhandler forskellige dele af pensum. Et eksempel kunne være en opgave, der primært handler om international politik. Opgaverne i denne del af eksamen er altid delt i to. I den første del af opgaverne, skal du enten "sammenligne" eller "undersøge", og i den anden del, skal du altid "diskutere" eller "skrive et notat". 

Mundtlig eksamen i Samfundsfag

Hjælp til Samfundsfag mundtlig eksamen

Her finder du vejledning til den mundtlige eksamen i Samfundsfag:

Samfundsfag A-niveau

Den mundtlige eksamen i Samfundsfag på A-niveau på STX er en 24-timers eksamen. Inden du går ud og forbereder dig i 24 timer, får du udleveret en række bilag på alt i mellem 12 og 15 sider. Ud fra disse udleverede bilag skal du udarbejde en synopsis, som skal være omdrejningspunktet for din mundtlige eksamen. 

Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter.

Samfundsfag C-niveau

Når du skal op til den mundtlige eksamen i Samfundsfag på C-niveau, trækker du et spørgsmål inden for et af de emner, som I har haft om i undervisningen. Det er derfor vigtigt, at du har styr på pensum og noter inden eksamen - og især til eksamensforberedelsen. 

Den mundtlige eksamen på C-niveau består af ca. 48 minutters forberedelse (alle hjælpemidler tilladt), efterfulgt af en eksamen på ca. 20 minutter. Til eksamen trækker du en kort tekst samt tilhørende spørgsmål, og når du er færdig med at forberede dig, og skal igang med eksamen, skal du fremlægge dine svar på de stillede spørgsmål og deltage i en afsluttende samtale med lærer og censor.

Med Studienet får du struktur på din eksamenforberedelse, så du målrettet og effektivt bliver klar til eksamen.