NF Eksamen

Hvordan foregår NF eksamen?

NF-eksamen på HF er en individuel mundtlig prøve, som er delt op i to lige store dele: En A-del og en B-del. Herunder forklarer vi lidt om de to dele, og hvordan du kan forberede dig bedst muligt til eksamen i NF.

NF-eksamen varer i alt ca. 40 minutter og dette betyder altså, at der er afsat 20 minutter hver til A- og B-delen.

  1. Du går ind til eksamen og trækker et emne til B-delen
  2. Du får ca. 40 minutter til forberedelse af A-delen og B-delen (Det anbefales at fokusere på B-delen, eftersom du har oceaner af tid til at forberede A-delen derhjemme)
  3. Når de 40 minutter er gået, bliver du kaldt ind til eksamen, og den går nu officielt i gang
  4. Du præsenterer din A-del med din evalueringsopgave og uddybelse af denne i ca. 20 minutter
  5. A-delen er slut, og du skal i gang med B-delen. Du præsenterer dit emne og gør rede for dit arbejde med emnet
  6. Karakter gives

A-del

A-delen af NF-eksamen tager udgangspunkt i din evalueringsopgave. Hvordan du skriver en evalueringsopgave, kan du læse mere om i Studienets vejledning:

Fremgangsmåden til A-delen af eksamen er altså at gennemgå din færdige evalueringsopgave og uddybe udvalgte områder fra besvarelsen.

Til A-delen i den mundtlige eksamen forventes der, at du kan:

B-del

Ved B-delen skal du trække et tilfældigt emne, som primært er enkeltfagligt. Dette betyder altså, at du kan trække bestemte emner inden for kemi, geografi eller biologi.

På bagsiden af disse sedler finder du overskriften på et tilfældigt emne, som I har haft oppe at vende på klassen i løbet af jeres NF forløb.

I løbet af forberedelsestiden skal du bearbejde emnet og sørge for, at du til eksamen kan gøre rede for:

Relevant apparatur, kemikalier eller lignende udstyr bliver stillet til rådighed af skolen, og du vil kunne finde dem i både forberedelseslokalet og inde til eksamen.

B-delen af eksamen fungerer noget anderledes end A-delen. Denne del har du ikke mulighed for at læse op på derhjemme, eftersom du ikke kender det specifikke emne, du skal aflægge prøve i endnu. Dette betyder dog ikke, at du bør vente med forberedelsen. Vi anbefaler, at du finder alle dine noter fra de naturfaglige fag frem og gennemlæser, så du har fuldstændig styr på alle forsøg i har udført på klassen.

Har du ikke været den bedste til at tage noter i timen, kan du finde noter til de forskellige fag herunder:

Se også Studienets store samling af opgaver i NF her:

Evalueringsopgave

For at gå til eksamen i Naturvidenskabelig faggruppe skal du have afleveret en evalueringsopgave. På Studienet har vi lavet en vejledning til evalueringsopgaven, som kan guide dig fra start til slut.

Du kan også se vores eksemplariske eksempler på evalueringsopgaver