Musikteori 1, Juni 2015 | Skriftlig Eksamen STX A

Her finder du en vejledende besvarelse af Musikteori 1 fra den skriftlige eksamen i Musik A-niveau på STX i juni 2015. Du kan se besvarelsen som et retteark til din egen eksamensopgave, hvis du var oppe i juni 2015, men den bruges som generelt værktøj til at blive bedre til at løse Musikteori 1 i den skriftlige musikeksamen generelt. Så skal du til musikeksamen i år, finder du her hjælp til, hvordan et eksamenssæt kan løses.

Hver opgavebesvarelse i eksamenssættet kommer med en uddybende forklaring, der beskriver teorien bag besvarelsen. På den måde får du indsigt i de tanker og overvejelser, der ligger bag besvarelsen, så du kan se et eksempel på en fremgangmåde, der kan sikre dig et 12-tal.

Det er altid de samme fem opgavetyper, man skal igennem i Musikteori 1 til den skriftlige eksamen på Musik A-niveau på STX. Du kan derfor lære rigtig meget af at læse denne besvarelse, så du ved, hvad der venter dig til din egen eksamen.

Opgave 1: Akkordlæsning

I opgave 1 skal tyde otte akkorder ud fra et udleveret partitur. Her får du trænet din evne til at læse noder og skrive becifringer. I eksamenssættet fra juni 2015 finder du blandt andet eksempler på en:

 • Formindsket firklang
 • Sekst-akkord
 • Mol-septimakkord

Studienet vejleder dig i, hvordan du bedst løser opgaven, og hvilke faldgruber du skal være opmærksom på.

Opgave 2: Harmonisk analyse

I den anden opgave skal du lave en harmonisk analyse. Du får udleveret 15 becifringsakkorder, som du skal sætte funktionstegn til. I dette eksamenssæt finder du blandt andet eksempler på:

 • Bidominant til tonika-parallel
 • Subdominant-sekst
 • Vekseldominant

Studienet giver dig her hjælp til at læse funktionerne rigtigt, og alle funktioner er grundigt beskrevet, så du ved hvordan, du genkender dem, når du sidder til musikeksamen.

Opgave 3: Harmonisering

Opgave 3 i Musikteori 1 går ud på at harmonisere en melodi, det vil sige at sætte akkorder til en melodi, så det lyder rigtigt. En melodi kan harmoniseres på flere måder, så dette er Studienets eksempel på, hvordan opgaven kan løses. Ud for hver akkord finder du en grundig beskrivelse af, hvorfor denne akkord passer godt til melodien netop der. I besvarelsen finder du eksempelvis:

 • Tonal kadence
 • Sus-akkorder
 • Sekst og septim

Se hvordan tankegangen bag harmonisering fungerer, så du selv kan bliver bedre til at sætte akkorder til melodier.

Opgave 4: Melodisk analyse

Den fjerde opgave består af en kort melodisk analyse. Den udgave vi har her på Studienet er en grundig og udvidet besvarelse, og du vil nok ikke kunne nå at lave så lang en besvarelse til eksamen. Se det i stedet som en oversigt over hvilke elementer der er gode at komme ind på. I vores besvarelse er der blandt andet lagt vægt på:

 • Forminddeling
 • Lineær- og cyklisk melodik
 • Melodirytme

Få inspiration til hvad der er interessant at analysere ved en melodi.

Opgave 5: Hørelære

I opgave 5 skal man aflytte et ostinat på to takter. Det har desværre ikke været muligt at skaffe lydfilen til eksamenssættet fra juni 2015, hvorfor opgave 5 ikke er besvaret.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Musikteori 1, Juni 2015 | Skriftlig Eksamen STX A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.